Gudum Sognearkiv
Forside > Gudum sogn

Info-box

Åbent hver onsdag klokken 15 - 17 samt efter aftale

Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig (Gudum Sognehus)

Arkivets tlf. nr. 24 87 51 43, (Lise Thorsen)

GPS info Lat 56.522   Lon 8.45845

Arkivleder Lise Thorsen

Hjemmeside: www.gudumsognearkiv.dk

Mail: Gudumsognearkiv@gmail.com

 Arkiv bestyrelse

 Bogsalg

Links 

Webmaster Christian Futtrup.

 


Søgning i Arkiv.dk

 

Gudum sogn

Gudum Sogn er i udstrækning stort. Det er præget af et meget varieret landskab, formet af sidste istid, med bakker og dale, samt den vidtstrakte hedeslette, gennemskåret af dybe smeltevandsdale.

Ved Limfjorden i den nordlige del af sognet er der højtliggende jorder omkring Råbjerg og Viumhøje. 
Herfra skråner landskabet mod syd mod Klosterhedens sandflade. 
Gennem sognet løber Klostermølle Å, som fra gammel tid gav grundlag for Klostermølle og Åmølle.

Sognet er præget af historie og kultur.
Kort nævnt: kirke, kloster, landbohistorie, folkelige vækkelser og brydninger mellem dem. 
Stedet må have været et knudepunkt for ældgammel gudedyrkelse. Gudum betyder gudernes sted – og Vium er udtryk for et sted for religiøse ceremonier.

 

Undermenu


Design by Futtrups