Serups smedje

 

1915 SSM serups smedje 1915 personer + bygninger.jpg

Et fritliggende lille smedhus fra 1800 tallet, restaureret og foreningsejet.  Klosterhedevej 35, 7620 Lemvig.

Her drev smeden frem til sin død i 1911 en smedevirksomhed, der foruden mester selv beskæftigede en tømrersvend, der tog sig af træarbejdet på tærskeværkerne, samt en smedesvend og en smedelærling der begge boede i det lille kammer i værkstedet. Smedens speciale var vandpumper, tærskeværker og kornrensemaskiner som han solgte i et stort område på egnen.

Smedjen ejes nu af foreningen Serups Smedje, hvis formål det er at bevare det som et lille levende håndværkermuseum.