Serup familjen

  I 1874 købte Peder Kr. Serup ejendommen Skodborghus (Klosterhedevej 35) og indrettede antageligt smedjen i den vestlige længe. Her drev han frem til sin død i 1911 en smedevirksomhed, der foruden mester selv beskæftigede 1802092355 Smeden og hans kone.jpg en tømrersvend, der tog sig af træarbejdet på tærskeværkerne, samt en smedesvend og en smedelærling der begge boede i det lille kammer i værkstedet. Smedens speciale var vandpumper, tærkseværker og kornrensemaskiner som han solgte i et stort område på egnen.

 

 

 

Efter Peder Kr. Serups død 110422 smedens gravsten mini .jpgovertog sønnen Jens Kirk Serup ejendommen og boede der som ugift indtil sin død i 1976, men da han ikke var smed aflåste han smedjen og kom der sidenhen kun for at smøre og passe værktøjet.

Efter flere års drøftelser dannedes i 1996 "Foreningen Serups Smedje", og de første restaureringer påbegyndtes

 

 

 

 Peder Chr. Serup  og hustrus gravsted på Gudum kirkegård

 

 

 

.