Gudum Sognearkiv
Forside > Seværdigheder > Råbjerghøj

Info-box

Åbent hver onsdag klokken 15 - 17 samt efter aftale

Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig (Gudum Sognehus)

Arkivets tlf. nr. 24 87 51 43, (Lise Thorsen)

GPS info Lat 56.522   Lon 8.45845

Arkivleder Lise Thorsen

Hjemmeside: www.gudumsognearkiv.dk

Mail: Gudumsognearkiv@gmail.com

 Arkiv bestyrelse

 Bogsalg

Links 

Webmaster Christian Futtrup.

 


Søgning i Arkiv.dk

 

Råbjerghøj

 

1802082025 råbjerghøj.JPG

 

Råbjerg høj er en hatformig bakkeformation fra istiden. Den er angiveligt blevet dannet ved, at en sø har formet sig på overfladen af isen, og grus og andre aflejringer har dannet lag i bunden af søen i isen. Der er slåedes langsomt blevet dannet en grusbakke oven på det underliggende morænelandskab af ler.
Omkring bakken i dens umiddelbare nærhed ligger der 5-6 synlige gravhøje, men fredningsbestemmelserne i området indikerer, at der er op mod 21 i en radius af 1,5 km fra højen.

De fleste ligger øst for. Syd for Råbjerg ligger landsbyen Gudum, der i middelalderen var hjemsted for et benediktinerkloster. Stednavnet er et ældre *Goðhēm, der er en komposition af det oldnordiske 'goð-' (gud) og '-heimr' (hjem/indhegning), altså "gudens/gudernes hjem". Dette stednavn er beslægtet med Gudum ved Ålborg, Gudum ved Slagelse, Gudme på Sydfyn, og Gudhjem på Bornholm.

Samtlige steder ligger i nær forbindelse til rige jernalderfund, der i overvejende grad tyder på at have været vigtige kultiske steder i den før kristne religion. Lige ved Råbjerg høj ligger bebyggelsen Vium, der er et ældre *Vēhēm, en sammensætning af det oldnordiske 'vé-' (helligdom, tempel) og '-heimr' (hjem/indhegning). Koblingen af stednavnene med de mange gravhøje kan give anledning til at spekulere i, om området er en gammel før kristen helligdom.

 

Præstegårdsvej 10 - 14, 7620 Lemvig


Design by Futtrups